Mijn kleen, kleen dochterke
(René De clercq)


Gelijk een daske zijt ge dik,
Gelijk een kwartelke van kwik
Gelijk een moorke soms zo zwart,
Mijn kleen, kleen dochterke, mijn hart!

Maar nu gewasschen je daar zit,
Daar is geen engelken zo wit,
Daar is geen lammeke zo zoet,
Mijn kleen, kleen dochterke, mijn bloed!

Ik hef je op de okselkens omhoog,
Ik zie een sterreke in elk oog,
En voor mijn armoę wordt ik blind,
Mijn kleen, kleen dochterke, mijn kind!


Lilypie Kids Birthday tickers